נציגי הסטודנטים

תוכנית אמירים מייחסת חשיבות רבה ליוזמות, לרעיונות ולקולות של תלמידיה. לכן יש לנו 2 נציגים/נציגות מכל מחזור שנפגשים לפגישות קבועות עם ראש התוכנית, מתכננים ביחד פעילות, מעלים רעיונות חדשים ומעבירים רשמים "מן השטח".