אמירות

 

כתב עת "אמירות" – כתב העת של התכנית. כתיבת התכנים, עריכתם, עיצוב הגיליון, כל אלה הוא פרי עמלם של תלמידי ותלמידות התכנית.

אמירותלגיליון האחרון (תשע"ט), בנושא הגירה, לחצו כאן.

 

גיליונות עבר

לגיליון תשע"ח, בנושא סינתזה, לחצו כאן.

לגיליון תשע"ז, בנושא קרוסלה, לחצו כאן.

לגיליון תשע"ו, בנושא מקום, לחצו כאן.

לגיליון תשע"ה, בנושא ירושלים: מחשבות סביב לה, לחצו כאן.

לגיליון תשע"ד (ב), לחצו כאן.

לאתר הישן של כתב העת, לחצו כאן.