מדריך לכתיבת עבודות אקדמיות

העבודות שיכתבו על ידך בתכנית אמירים – ובאוניברסיטה בכלל – נדרשות להכיל סימוכין מדויקים לטענותיך. הסימוכין הללו יאפשרו לך לומר דברים בשם אומרם, ולהימנע מגניבה ספרותית (פלגיאט). בנוסף, הם יסייעו למי שיקראו אותך לזהות את המקורות שעליהם נשענת העבודה ואף לגשת אליהם במידה וירצו, כדי שיוכלו לשפוט ולהעריך את טיעוניך כהלכה. עיקרון העומק המדעי-אינטלקטואלי-מוסרי כאן מכונה 'הדירות' – מתן יכולת לנמעניך לשחזר את הניסוי/הנתון/הטיעון שבחרת להציג. בגלל טעם זה, גם אין לעשות שימוש במקורות בלתי מהימנים כדי לבסס עובדות. ויקיפדיה או מקור מידע אינטרנטי שלא עבר שיפוט אקדמי בלתי תלוי, אינו יכול לשמש בסיס לקביעות עובדתיות. מילון אינטרנטי אנונימי אינו מקור עליו ניתן להישען.

מסמוך בלתי תקין של עבודותיך יפגע ברושם שיוצרת עבודתך ללא צורך, ויפגע בציוניך. המלצתנו היא לטרוח וללמוד נושא זה פעם אחת, ולהשתמש בו לאורך התואר כולו, במקום להיתקל בו כל פעם מחדש.

כל עבודה תכיל שני סוגי הפניות: בגוף העבודה (הערות שוליים) ובסופה (ביבליוגרפיה).

קיימות שיטות שונות לכתיבת הפניות בעבודות אקדמיות – ותכנית אמירים אינה מאלצת אותך לאמץ שיטה מסוימת. ניתן להשתמש בכל שיטה מקובלת לכתיבת הערות שוליים וביבליוגרפיות, ובתנאי שיעשה בה שימוש מדויק ועקבי לאורך העבודה. המסמך המצורף מביא דוגמאות לסוגי הפניות נפוצים על-פי שיטת הפנייה אחת (שיקאגו), ואפשר להיעזר בו במהלך הכתיבה. ניתן כמובן להתייעץ גם עם מרצה הקורס ועם עוזר/ת ההוראה בכל הנוגע לכתיבת ההפניות.

* מצורף סרטון הסברה כיצד (לא) לכתוב עבודה אקדמית מאת ראש התוכנית הקודם - פרופ׳ צחי זמיר.