פרטים מיוחדים

pic1

  • פטור משכר לימוד  קבלה לתכנית מזכה בפטור מתשלום שכר לימוד במהלך שלוש שנים.

  • מועדון אמירים  – מסגרת של מפגשים חברתיים ואינטלקטואליים של כלל קהילת "אמירים". מפגשי המועדון כוללים הרצאות, דיונים, מופעי תרבות וסיורים בנושאים מגוונים. ההשתתפות במפגשי המועדון היא חובה ומתקיימת בשעה קבועה, אחת לחודש. קביעת תכני המפגשים נעשית בתיאום הדוק עם וועד התכנית.

  • כתב עת "אמירות" – כתב העת של התכנית היוצא לאור אחת לשנה ובו פרסומים של כלל קהילת "אמירים". כתב העת נערך על ידי נציגות של התכנית.

  • לימודים באנגלית – תכנית אמירים מעודדת ידיעה מצוינת של השפה האנגלית גם בעל פה וגם בכתב. לימודי חברותא באנגלית, קורסים הנלמדים באנגלית, ומטלות ייעודיות באנגלית, אמורים לקדם מטרה זו.

  • שיתופי פעולה בין-לאומיים – התכנית מייחסת חשיבות מיוחדת להשתלבות בשיח של קהילות אקדמיות בחו"ל. נסיעות בשנים האחרונות כללו נסיעה שהוקדשה לתאטרון שייקספירי באנגליה וסיור לימודי בברלין. בשנים קודמות, יצאו כיתות לכנסים משותפים באוקספורד. הנסיעות המתוכננות לשנים הקרובות, במידה והקורונה תאפשר זאת, הן להודו, לאיטליה, ולצרפת. כל הנסיעות הללו הן במימון התכנית.