פרטים מיוחדים

 

  • פטור משכר לימוד: סטודנטים שיתקבלו לתכנית יהיו פטורים מתשלום שכר לימוד במהלך שלוש שנים.
  • מועדון אמירים: מסגרת של מפגשים חברתיים ואינטלקטואליים של תלמידי התכנית, מוריה ובוגריה. מפגשי המועדון כוללים הרצאות, דיונים, מופעי תרבות וסיורים בנושאים מגוונים. ההשתתפות במפגשי המועדון היא חובה ומתקיימת בשעה קבועה, אחת לחודש. הסטודנטים פעילים במועדון ובקביעת תכני המפגשים.
  • לימודים באנגלית: תוכנית אמירים מעודדת ידיעה מצוינת של השפה האנגלית הן בעל פה והן בכתב. לשם כך אנחנו מקיימים לימודי חברותא באנגלית, נותנים מטלות באנגלית ובשנה ב' וג' מציעים קורסים באנגלית.
  • שיתופי פעולה בין-לאומיים: התוכנית מייחסת חשיבות מיוחדת לשילוב תלמידיה בשיח של קהילות אקדמיות בחו"ל. בשנה שעברה תלמידי שנה ג' נסעו לאוקספורד לסדנת סטודנטים בנושא "מקורות הסמכות המוסרית – כאן ושם, אז ועכשיו".  
  • כנס תלמידי שנה ג': תלמידי שנה ג' עורכים כנס משולב בכנס הבוגרים בו הם מציגים בקבוצות של שלושה סטודנטים היבטים שונים של נושא אחד, פרי עבודת מחקר עצמאית. הכנס מעודד עבודה בין-תחומית בצוות ומפגין את תהליך הלמידה בתכנית. משפחות התלמידים וידידי התכנית מוזמנים.
  • פעילויות העשרה: סיורים לימודיים בארץ ובחו"ל, סדנאות וימי עיון.