קבלה לתכנית

תהליך המיון והקבלה לתכנית "אמירים" הינו תחרותי, ומורכב משני חלקים:

סיור בקורס ונציה המוזית1. הרשמה מקוונת לתכנית דרך אתר הרישום של האוניברסיטה, בכפוף לעמידה בסף הקבלה (על סמך ציוני בגרות ופסיכומטרי) שנקבע על-ידי המדור לרישום וקבלה של האוניברסיטה.

  • לבדיקת סיכויי קבלה לתכנית (בהתאם לתנאי הסף), ראו כאן.
  • יש להירשם לתכנית במסלול הדו-חוגי, "אמירים" לצד חוג לימודים נוסף. לבדיקת שילובים אפשריים עם "אמירים", ראו כאן.
  • בכל שאלה בקשר לסף הקבלה, ניתן לפנות למדור לרישום וקבלה.

2. הגשת תיק מטלות וזימון לראיון אישי.

  • ההנחיות למטלות תישלחנה מבעוד מועד למי שנרשמו לתכנית דרך אתר הרישום.
  • הראיונות מתקיימים, בדרך כלל, במהלך החודשים יוני ויולי, ותשובות בנוגע לקבלה תימסרנה כשבוע לאחר סיומם (לרוב, לקראת סוף חודש יולי).

קבלה לשנת הלימודים תשפ"ב

  • ראיונות לתוכנית יתקיימו בתאריכים: 11/6, 15/6, 23/6, 2/7