אודות

תכנית "אמירים" הינה תכנית הצטיינות ייחודית הנלמדת במדעי הרוח לצד התמחות בחוג לימודים נוסף. התכנית מאמצת גישה בין-תחומית בהנחיה של סגל הוראה מוביל דרך קורסים שנוצרו במיוחד עבור התכנית. הלימודים משלבים לימוד טקסטים ממורשות תרבותיות מגוונות, תוך חשיפה לגישות תיאורטיות שונות.

התכנית מציעה סיורים לימודיים בחו"ל במימון התכנית. שיתופי פעולה בשלוש השנים האחרונות הבשילו לנסיעות לימודיות בשנת הלימודים השלישית בתכנית. נסיעות בשנים הקרובות מיועדות לסין, להודו, ולאיטליה.