מסלול הלימודים

הלימודים בתכנית "אמירים" מתנהלים במסגרת הדו-חוגי בלבד, כלומר, הלימוד בתכנית מחייב לימוד בחוג נוסף.

מתכונת הלימוד היא בצורה של שיעורים בכיתת לימוד קבועה לכל מחזור. היקף הקריאה, הכתיבה והלימוד העצמי נרחב מהרגיל. הציפייה של צוות ההוראה היא שעליו לאתגר את הלומדים/ות בתכנית.

החל משנה"ל תשע"ט, הלימודים בתכנית הינם בהיקף של 64 נ"ז + עד 2 נ"ז מתכנית "אבני פינה" בתחום הניסויי (בהתאם לחוג השני של התלמיד/ה). מסלול הלימודים מורכב מקורסים ייעודיים לתלמידי/ות התכנית בהיקף של 42 נ"ז (כולל קורס כתיבה אקדמית באנגלית לתלמידי/ות שנה א' וסדנה מסכמת לתלמידי/ות שנה ג'), לימוד שפה זרה שנייה בהיקף של 16 נ"ז, וקורסי בחירה מהפקולטה למדעי הרוח (קורסים מתקדמים) בהיקף של 6 נ"ז. הלימודים מתפרשים על פני שלוש שנים - וכלל הקורסים הייעודיים לתלמידי/ות התכנית הינם קורסי חובה.

במהלך הלימודים, יש להגיש שתי עבודות סמינריוניות בשניים מן הקורסים שנלמדו בתכנית (בשנים ב' ו/או ג').

התכנית כוללת גם שלל פעילויות מחוץ לקורסים הרגילים. חלק מפעילות זו קשורה למועדון התכנית, וחלקה קשור לפעילויות העשרה שמוצעות לתלמידים/ות באופן רציף. הציפייה מהלומדים/ות בתכנית היא להשתתפות רציפה גם בפעילויות הללו.

 

תכנית הלימודים לפי שנים:

שנה א'

  • קורסים בין-תחומיים ייחודיים בתחומים שונים (לדוגמה קורס על הנצרות במבט בין-תחומי, קורס על המקרא בהקשרו ההיסטורי)
  • כתיבה אקדמית באנגלית
  • שפה זרה ברמת מתחילים

תכנית הלימודים - תשע"ט

 

שנה ב'

  • קורסים בין-תחומיים ייחודיים בתחומים שונים (לדוגמה קורסים על מוסיקולוגיה, הגות מודרנית, והגות פוליטית)
  • עבודה סמינריונית
  • שפה זרה שנייה ברמת מתקדמים

תכנית הלימודים - תשע"ח

 

שנה ג'

  • קורסים בין-תחומיים ייחודיים
  • קורסים נבחרים מהפקולטה למדעי הרוח ומהתכנית ללימודי התרבות במדעי החברה (סמינריונים מתקדמים של הב"א וקורסי מ"א, קורס בחירה שנלמד בשפה זרה שנלמדה בשנתיים הקודמות)
  • סדנה מסכמת – קורס המשלב סיור לימודי בחו"ל
  • עבודה סמינריונית

תכנית הלימודים - תשע"ז

 

לאתר השנתון של האוניברסיטה העברית (קטלוג הקורסים ותכניות הלימודים) לחצו כאן

למידע נוסף על לימוד שפה זרה במסגרת התכנית, לחצו כאן