תוכניות לימודים

שנה א'

  • קורסים בין-תחומיים ייחודיים בתחומים שונים (לדוגמה קורס על הנצרות במבט בין-תחומי, קורס על המקרא בהקשרו ההיסטורי)
  • כתיבה אקדמית באנגלית
  • שפה זרה ברמת מתחילים

תכנית הלימודים - תשע"ט (נספח לשנתון תשע"ט מופיע בתחתית העמוד)

 

שנה ב'

  • קורסים בין-תחומיים ייחודיים בתחומים שונים (לדוגמה קורסים על מוסיקולוגיה, הגות מודרנית, והגות פוליטית)
  • עבודה סמינריונית
  • שפה זרה שנייה ברמת מתקדמים

תכנית הלימודים - תשע"ח

 

שנה ג'

  • קורסים בין-תחומיים ייחודיים
  • קורסים נבחרים מהפקולטה למדעי הרוח ומהתכנית ללימודי התרבות במדעי החברה (סמינריונים מתקדמים של הב"א וקורסי מ"א, קורס בחירה שנלמד בשפה זרה שנלמדה בשנתיים הקודמות)
  • סדנה מסכמת – קורס המשלב נסיעה לימודית לחו"ל
  • עבודה סמינריונית

תכנית הלימודים - תשע"ז

 

לאתר השנתון של האוניברסיטה העברית (קטלוג הקורסים ותכניות הלימודים) לחצו כאן