תוכניות לימודים

תכניות הלימודים משתנות משנה לשנה. אנו ממליצים לעיין בשנתוני התכנית משנים קודמות באתר הבא.

פקולטה: הפקולטה למדעי הרוח

חוג: אמירים תכנית מצטיינים

מסלולים: תכנית אמירים בוגר

תואר: בוגר

לתשומת ליבכם:

הלימודים מתנהלים במסגרת לימודי שני חוגים ראשיים בלבד
חוג אחד עפ"י בחירת התלמיד/ה ובנוסף לו תכנית "אמירים". 

מתכונת הלימוד היא בצורה של סמינריונים בקבוצת לימוד קבועה לכל מחזור תלמידים. 
מספר הפגישות מצומצם יחסית אך היקף הקריאה, הכתיבה והלימוד העצמי נרחב. 

בשנה א' יתרכזו התלמידים בעיקר בקורסי מורשות תרבותיות העוסקים בתרבויות יסוד: המקרא, היהדות והנצרות. כמו כן יילמדו קורסים תחומיים (חשיבה היסטורית וחשיבה לוגית) שמטרתם להפגיש את התלמידים עם שיטות המחקר בתחומי המחקר המעשי והתאורטי, תוך התמקדות בסוגיות ספציפיות כמקרי מבחן. בנוסף לכך, ישתתפו התלמידים בסדנה בקריאת טקסטים פילוסופיים הנערכת בקבוצות קטנות. 

בשנים ב' ו-ג' יימשכו הלימודים במסגרת קורסי המורשות התרבותיות כגון יוון ורומא, אסלאם, הודו והמערב וקורסים תחומיים (כמו חשיבה מדעית וחשיבה של מדעי החברה). 

בשנה ג' על התלמידים להשתתף בסמינריון בין-תחומי (כדוגמת קורס בלשונות האמנות או בחקר הרציונאליות ובסדנה מסכמת שבה יכינו עבודה מחקרית להצגה בכנס לציון סיום לימודיהם). 

כן חייבים תלמידי "אמירים" בלימוד שפה זרה שנייה (ברמת מתקדמים) ובשיעור מיוחד בכתיבה מדעית באנגלית.