תשפ"ב - נסיעה לוונציה

נסיעה לוונציה בהנחיית פרופ׳ רות הכהן וד״ר לולה קנטור-קזובסקי.