תשפ"ב - נסיעה לוונציה

נסיעה לוונציה בהובלתו של פרופ' דרור ורמן