צרו קשר

מזכירה בנושאי הוראה ותלמידים, גב' ציפי ביבלניק

שעות קבלה: יום א' 14:30-11:30, ימים ב'-ה' 13:00-10:00, חדר 4303 (רוח)

טלפון: 02-5880031 

פקס: 02-5881890

tsipib@savion.huji.ac.il

 

רכז התכנית, עמית קסטנבאום

שעות קבלה בתיאום מראש

amit.kestenbaum@mail.huji.ac.il