נסיעות לחו"ל מטעם התכנית

במהלך שנה ג' בתכנית תתקיים סדנה מסכמת המלווה בנסיעה לחו"ל. היעד והמרצים/ות המנחים/ות משתנים משנה לשנה.