לימוד שפה זרה

מורה נבוכים ללימוד שפה בתכנית

מטרתנו היא לייצור מצב בו בשנה השלישית ללימודיך, יהיה באפשרותך לקרוא, להתבטא ולתקשר בצורה שוטפת בשפה זרה נוספת. ידיעת השפה הנוספת תבוא לידי ביטוי בעבודות סמינר במהלך התואר הראשון שלך. אם תכנון הלימודים שלך כולל יציאה לחילופי לימודים בחו"ל בשנה ג', יציאה למוסד דובר השפה שלמדת בשנתיים הראשונות אתנו, תהפוך את לימודיך בשפה זרה להישג אישי וזהותי משמעותי עבורך.

לימודי השפה מהווים 16 נ"ז מתוך נקודות התואר ב"אמירים", ולמעט מקרים יוצאי דופן, יש להתחילם בשנת לימודיך הראשונה בתכנית. פרט ללימוד שפה במסגרת קורסים, אנו ממליצים לבחון ברצינות השתתפות במיזם "טנדם שפות" – פעילות (רשות) המהווה תוספת משמעותית ללימודי השפה בכיתה.

 

מידע אודות לימוד רוסית, צרפתית, גרמנית, איטלקית, וספרדית:

הלימודים בשפות הללו נערכים במסגרת ארבעה קורסים סמסטריאליים במשך שנתיים (8 נ"ז בכל שנה). 16 נ"ז יקנו לך רמת B1 בשפה – הרמה הנדרשת בתכנית.

 

מידע אודות לימוד ערבית:

לימוד "ערבית בערבית" מחייב ייעוץ אישי עם ראשת היחידה ללימודי שפות בתחילת הקיץ, והשלמת לומדה במהלך חודשי הקיץ. יש לשים לב שמספר מקומות הלימוד בערבית מוגבל, ולא תמיד ניתן להשתבץ לכיתה.

לימוד מלא של ערבית מחייב בין 24 ל-28 נ"ז. אם בחרת ללמוד ערבית במסגרת לימודיך בתכנית, נאפשר לך ללמוד 18 נ"ז בערבית (12 נ"ז בשנה הראשונה ללימודי השפה ו-6 נ"ז בסמסטר הראשון של השנה השנייה). 2 נקודות הזכות הנוספות (18 במקום 16) יופחתו מחובת קורסי הבחירה שלך (במקום 6 נ"ז נדרוש 4 נ"ז בלבד).

 

מידע אודות לימוד סינית ויפנית:

שפות אלה מוצעות ככלל רק לתלמידי לימודי אסיה. עם זאת, ישנם תלמידי אמירים המעוניינים להתמקצע בסינית או ביפנית לקראת המשך לימודים בתחום. בחינת אפשרות זו מחייבת ייעוץ אישי עם ראשת היחידה ללימוד שפות. השיבוץ בפועל על בסיס מקום פנוי בלבד.

לימוד מלא של השפות הללו מחייב בין 24 ל-28 נ"ז. אם בחרת באחת מהן במסגרת לימודיך בתכנית, נאפשר לך ללמוד, בכפוף לייעוץ, 16 נ"ז בסינית או ביפנית (12 נ"ז בשנה הראשונה ללימודי השפה ו-4 נ"ז בסמסטר הראשון של השנה השנייה).

 

שונות:

מעבר לקורסי השפה הנדרשים, ניתן ללמוד עד 4 נ"ז קורסי מיומנויות אקדמיות בשפה – קורסים המכווינים לרמת B2 – על חשבון קורסי הבחירה של התכנית (שנלמדים בהיקף של 6 נ"ז בסה"כ), בכפוף לייעוץ אישי עם ראשת היחידה ללימודי שפות.

לעתים (נדירות) מגיעים לתכנית מי שכבר שולטים בשפה זרה שניה ברמה מתקדמת עוד לפני תחילת הלימוד באוניברסיטה. מי שיגיעו לתכנית עם רמת B1 בשפה הזרה ממוסד חיצוני המוכר על-ידי היחידה ללימודי שפות (או כשפת אם), יוכלו לבחור לסיים את התכנית ב-60 נ"ז, ולהשלים את הנ"ז החסרים דרך קורסי בחירה נוספים, כולל דרך קורס בשפה זרה שלישית. תכנית הלימוד במצב כזה תורכב מ-42 נ"ז של קורסים ייעודיים לתכנית, 16 נ"ז קורסי בחירה ו-2 נ"ז "אבני פינה". במקרה של פטור מ"אבני פינה", יש ללמוד קורס בחירה נוסף כדי להשלים ל-60 נ"ז (ותכנית הלימוד תורכב מ-42 נ"ז של קורסים ייעודיים לתכנית ו-18 נ"ז קורסי בחירה).

 

בכל שאלה בנושא לימודי השפות וקורסי הבחירה, נבקש לפנות לייעוץ עם ראשת היחידה ללימודי שפות, גב' חיה פישר, ועם רכז תכנית אמירים, דניאל להמן.

 

כל המידע לגבי לימודי השפות המודרניות שנלמדות בשיטת האולפן זמין באתר היחידה ללימודי שפות.