לימוד שפה זרה

מורה נבוכים ללימוד שפה בתכנית

כישורי שפה הינם משמעותיים ביותר ללימוד מתקדם במדעי הרוח. משום כך למידתם מהווה נדבך מרכזי בתכנית הלימודים של התכנית: מאמץ רב מושקע במניעת התנגשויות מערכיות עם קורסי השפה השונים. ידיעת השפה הנוספת תבוא לידי ביטוי בעבודות סמינר במהלך התואר הראשון שלך וקשורה ליציאה לחילופי סטודנטים בחו"ל בשנה ג' – השאיפה היא תמיד לצאת למוסד דובר השפה שלמדת. מטרתנו היא לייצור מצב בו בשנה השלישית ללימודים, יהיה באפשרותך לקרוא, להתבטא ולתקשר בצורה שוטפת בשפה זרה נוספת. מטעמים אלה, נציע לך לשקול היטב את הבחירה בשפה לפי תחומי הידע והמחקר שיש לך עניין ממשי וארוך טווח בהם.

לימודי השפה מהווים 16 נ"ז מתוך נקודות התואר ב"אמירים". בדרך כלל, הלימודים הללו נערכים במסגרת ארבעה קורסים סמסטריאליים במשך שנתיים (8 נ"ז בכל שנה). לגבי חמש השפות הבאות: רוסית, צרפתית, גרמנית, איטלקית, וספרדית, 16 נ"ז יקנו לך רמת B1 בשפה. זו הרמה הנדרשת בתכנית. לגבי שלוש השפות הבאות: סינית, יפנית וערבית, מבנה הלימודים מעט שונה, ובחירה באחת מהן מחייבת ייעוץ אישי עם ראשת היחידה ללימוד שפות. מטעמים הקשורים בלימוד השפות הללו ובמבנה תוכניות הלימודים שנסמכות עליהן, מוצעים בין 24 ל-28 נ"ז בכל אחת מהן. לתלמידי "אמירים" נאפשר ללמוד, בכפוף לייעוץ, 16 נ"ז בסינית או ביפנית (12 נ"ז בשנה הראשונה ללימודי השפה ו-4 נ"ז בסמסטר הראשון של השנה השנייה) או 18 נ"ז בערבית (12 נ"ז בשנה הראשונה ללימודי השפה ו-6 נ"ז בסמסטר הראשון של השנה השנייה). במקרה של ערבית, 2 נקודות הזכות הנוספות (18 במקום 16) יופחתו מחובת קורסי הבחירה שלך (במקום 6 נ"ז נדרוש 4 נ"ז בלבד).

המלצתנו היא להתחיל את לימודי השפה – בכל השפות – כבר בשנה א'. עמידה בלוח זמנים זה תאפשר לאלה שיבחרו לצאת לסמסטר לימודים בחו"ל בשנה ג' לפנות למוסדות במדינות ששפתן נלמדה בשנתיים הקודמות.

פרט ללימוד שפה במסגרת קורסים, התכנית מעודדת השתתפות במיזם "טנדם שפות" - מפגשי אחד-על-אחד בין לומדי שפה זרה לדוברי אותה שפה כשפת אם. המפגשים הללו מהווים תוספת משמעותית ללימודי השפה בכיתה, ומומלץ מאוד להשתתף בהם.

לעתים (נדירות) מגיעים לתכנית מי שכבר שולטים בשפה זרה שניה ברמת מתקדמים עוד לפני תחילת לימוד באוניברסיטה. מי שיגיעו לתכנית  עם רמת מתקדמים ממוסד מוכר (או כשפת אם), יוכלו לבחור לסיים את התואר ב-60 נ"ז (כולל קורס אבני פינה), ולהשלים במסגרת זו 8 נ"ז בקורסי בחירה נוספים או ללמוד שפה זרה נוספת (שלישית).

מי שבמהלך הלימודים בתכנית ישלימו  את אחת מרמות השפה במוסד מוכר ע"י היחידה ללימודי השפות, או במסגרת קורס קיץ בחו"ל, יוכלו  לקבל הכרה בדרגת השליטה בשפה ולהשלים בקורסי בחירה בפקולטה למדעי הרוח את הנקודות החסרות עד 64 נ"ז + אבני פינה. למען הסר ספק: עמידה בהצלחה בבחינות חיצוניות בלימודי שפה, אינה מפחיתה את מספר נקודות הזכות שיש להשלים לתואר. במקום לימוד שפה, נקודות הזכות הללו יילמדו במסגרת קורסי בחירה.

מי שישלימו במסגרת התכנית  לימודי שפה ברמת מתקדמים באחת השפות האירופיות, ויבקשו לצאת לחילופי סטודנטים בארץ דוברת השפה – יוכלו ללמוד על חשבון קורסי הבחירה של התכנית (6 נ"ז סה"כ), עד 4 נ"ז נוספות של קורסי מיומנויות אקדמיות בשפה – קורסים המכוונים לרמת B2 – זאת לצורך חיזוק השפה לקראת היציאה לחילופים. למען הסר ספק, האפשרות ללמוד קורסים כאלה פתוחה אך ורק בפני מי שנרשמו והתקבלו לחילופי סטודנטים בשנה ג'.

בכל שאלה בנושא לימודי השפות וקורסי הבחירה, נבקש לפנות לייעוץ עם ראשת היחידה ללימודי שפות, גב' חיה פישר, ועם רכז תכנית אמירים, דניאל להמן.

 

כל המידע לגבי לימודי השפות המודרניות שנלמדות בשיטת האולפן זמין באתר היחידה ללימודי שפות.

למידע נוסף על חילופי סטודנטים במסגרת התכנית, לחצו כאן.

למידע נוסף על מיזם "טנדם שפות", לחצו כאן.