לימוד שפה זרה

מורה נבוכים ללימוד שפה בתכנית

מטרתנו היא לייצור מצב בו בשנה השלישית ללימודיך, יהיה באפשרותך לקרוא, להתבטא ולתקשר בצורה שוטפת בשפה זרה נוספת. ידיעת השפה הנוספת תבוא לידי ביטוי בעבודות סמינר במהלך התואר הראשון שלך. אם תכנון הלימודים שלך כולל יציאה לחילופי לימודים בחו"ל בשנה ג', יציאה למוסד דובר השפה שלמדת בשנתיים הראשונות אתנו, תהפוך את לימודיך בשפה זרה להישג אישי וזהותי משמעותי עבורך.

לימודי השפה מהווים 16 נ"ז מתוך נקודות התואר ב"אמירים", ולמעט מקרים יוצאי דופן, יש להתחילם בשנת לימודיך הראשונה בתכנית. פרט ללימוד שפה במסגרת קורסים, אנו ממליצים לבחון ברצינות השתתפות במיזם "טנדם שפות" – פעילות (רשות) המהווה תוספת משמעותית ללימודי השפה בכיתה.

 

מידע אודות לימוד רוסית, צרפתית, גרמנית, איטלקית, וספרדית:

הלימודים בשפות הללו נערכים במסגרת ארבעה קורסים סמסטריאליים במשך שנתיים (8 נ"ז בכל שנה). 16 נ"ז יקנו לך רמת B1 בשפה – הרמה הנדרשת בתכנית.

 

מידע אודות לימוד סינית ויפנית:

מטעמים הקשורים בלימוד השפות הללו, בחירה באחת מהן מחייבת ייעוץ אישי עם ראשת היחידה ללימוד שפות

לימוד מלא של השפות הללו, מחייב בין 24 ל-28 נ"ז. אם בחרת באחת מהן במסגרת לימודיך ב-"אמירים" נאפשר לך ללמוד, בכפוף לייעוץ, 16 נ"ז בסינית או ביפנית (12 נ"ז בשנה הראשונה ללימודי השפה ו-4 נ"ז בסמסטר הראשון של השנה השנייה).

 

מידע אודות לימוד ערבית:

לימוד ערבית מחייב ייעוץ אישי עם ראשת היחידה ללימודי שפות, והשלמת לומדה לפני תחילת הלימודים.

לימוד מלא של ערבית, מחייב בין 24-28 נ"ז. אם בחרת ללמוד ערבית במסגרת לימודיך בתכנית, נאפשר לך ללמוד 18 נ"ז בערבית (12 נ"ז בשנה הראשונה ללימודי השפה ו-6 נ"ז בסמסטר הראשון של השנה השנייה). 2 נקודות הזכות הנוספות (18 במקום 16) יופחתו מחובת קורסי הבחירה שלך (במקום 6 נ"ז נדרוש 4 נ"ז בלבד).

 

שונות:

מי שישלימו במסגרת התכנית  לימודי שפה ברמת מתקדמים באחת השפות האירופיות, ויבקשו לצאת לחילופי סטודנטים בארץ דוברת השפה – יוכלו ללמוד על חשבון קורסי הבחירה של התכנית (6 נ"ז סה"כ), עד 4 נ"ז של קורסי מיומנויות אקדמיות בשפה – קורסים המכוונים לרמת B2 –  זאת לצורך חיזוק השפה לקראת היציאה לחילופים. למען הסר ספק, האפשרות ללמוד קורסים כאלה פתוחה אך ורק בפני מי שנרשמו והתקבלו לחילופי סטודנטים בשנה ג'.

לעתים (נדירות) מגיעים לתכנית מי שכבר שולטים בשפה זרה שניה ברמה מתקדמת עוד לפני תחילת הלימוד באוניברסיטה. מי שיגיעו לתכנית עם רמת B1 בשפה הזרה ממוסד חיצוני המוכר על-ידי היחידה ללימודי שפות (או כשפת אם), יוכלו לבחור לסיים את התכנית ב-60 נ"ז, ולהשלים את הנ"ז החסרים דרך קורסי בחירה נוספים, כולל דרך קורס בשפה זרה שלישית. תכנית הלימוד במצב כזה תורכב מ-42 נ"ז של קורסים ייעודיים לתכנית, 16 נ"ז קורסי בחירה ו-2 נ"ז "אבני פינה". במקרה של פטור מ"אבני פינה", יש ללמוד קורס בחירה נוסף כדי להשלים ל-60 נ"ז (ותכנית הלימוד תורכב מ-42 נ"ז של קורסים ייעודיים לתכנית ו-18 נ"ז קורסי בחירה).

מי שילמדו חלק מלימודי השפה במוסד חיצוני המוכר על-ידי היחידה ללימודי שפות (למשל, דרך קורס קיץ בחו"ל) או יגיעו לתכנית עם שליטה חלקית בשפה זרה שנייה (המחייבת לימוד של קורס שפה ברמת מתקדמים בלבד כדי להגיע לרמת B1, בכפוף לאישור היחידה ללימודי שפות), יסיימו את התכנית ב-66 נ"ז, וישלימו את הנ"ז החסרים דרך קורסי בחירה נוספים, כולל דרך קורס בשפה זרה שלישית.

 

בכל שאלה בנושא לימודי השפות וקורסי הבחירה, נבקש לפנות לייעוץ עם ראשת היחידה ללימודי שפות, גב' חיה פישר, ועם רכז תכנית אמירים, דניאל להמן.

 

כל המידע לגבי לימודי השפות המודרניות שנלמדות בשיטת האולפן זמין באתר היחידה ללימודי שפות.