לימוד שפה זרה

מורה נבוכים ללימוד שפה בתכנית

מטרתנו היא לייצור מצב בו בשנה השלישית ללימודיך, יהיה באפשרותך לקרוא, להתבטא ולתקשר בצורה שוטפת בשפה זרה נוספת. ידיעת השפה הנוספת תבוא לידי ביטוי בעבודות סמינר במהלך התואר הראשון שלך. אם תכנון הלימודים שלך כולל יציאה לחילופי לימודים בחו"ל בשנה ג', יציאה למוסד דובר השפה שלמדת בשנתיים הראשונות אתנו, תהפוך את לימודיך בשפה זרה להישג אישי וזהותי משמעותי עבורך.

בלימודי השפה תוכלו להגיע לרמת כתיבת עבודה אקדמית. ראו לדוגמה את עבודת הסמינר שנכתבה בגרמנית על ידי סטודנט בתוכנית בזמן שהותו בחילופי סטודנטים במינכן, גרמניה. דוגמה נוספת של עבודת סמינר שנכתבה בספרדית על ידי סטודנטית בתוכנית.

לימודי השפה מהווים 16 נ"ז מתוך נקודות התואר ב"אמירים", ולמעט מקרים יוצאי דופן, יש להתחילם בשנת לימודיך הראשונה בתכנית. פרט ללימוד שפה במסגרת קורסים, אנו ממליצים לבחון ברצינות השתתפות במיזם "טנדם שפות" – פעילות (רשות) המהווה תוספת משמעותית ללימודי השפה בכיתה.

 

מידע אודות לימוד רוסית, צרפתית, גרמנית, איטלקית, וספרדית:

הלימודים בשפות הללו נערכים במסגרת ארבעה קורסים סמסטריאליים במשך שנתיים (8 נ"ז בכל שנה). 16 נ"ז יקנו לך רמת B1 בשפה – הרמה הנדרשת בתכנית.

 

מידע אודות לימוד ערבית:

לימוד "ערבית בערבית" מחייב ייעוץ אישי עם ראשת היחידה ללימודי שפות בתחילת הקיץ, והשלמת לומדה במהלך חודשי הקיץ. יש לשים לב שמספר מקומות הלימוד בערבית מוגבל, ולא תמיד ניתן להשתבץ לכיתה.

לימוד מלא של ערבית מחייב בין 24 ל-28 נ"ז. אם בחרת ללמוד ערבית במסגרת לימודיך בתכנית, נאפשר לך ללמוד 18 נ"ז בערבית (12 נ"ז בשנה הראשונה ללימודי השפה ו-6 נ"ז בסמסטר הראשון של השנה השנייה). 2 נקודות הזכות הנוספות (18 במקום 16) יופחתו מחובת קורסי הבחירה שלך (במקום 6 נ"ז נדרוש 4 נ"ז בלבד).

 

מידע אודות לימוד סינית ויפנית:

שפות אלה מוצעות ככלל רק לתלמידי לימודי אסיה. עם זאת, ישנם תלמידי אמירים המעוניינים להתמקצע בסינית או ביפנית לקראת המשך לימודים בתחום. בחינת אפשרות זו מחייבת ייעוץ אישי עם ראשת היחידה ללימוד שפות. השיבוץ בפועל על בסיס מקום פנוי בלבד.

לימוד מלא של השפות הללו מחייב בין 24 ל-28 נ"ז. אם בחרת באחת מהן במסגרת לימודיך בתכנית, נאפשר לך ללמוד, בכפוף לייעוץ, 16 נ"ז בסינית או ביפנית (12 נ"ז בשנה הראשונה ללימודי השפה ו-4 נ"ז בסמסטר הראשון של השנה השנייה).

 

מספר דגשים והבהרות:

* מעבר לקורסי השפה הנדרשים, ניתן ללמוד עד 4 נ"ז קורסי מיומנויות אקדמיות בשפה – קורסים המכווינים לרמת B2 – על חשבון קורסי הבחירה של התכנית (שנלמדים בהיקף של 6 נ"ז בסה"כ), בכפוף לייעוץ אישי עם ראשת היחידה ללימודי שפות.

* מי שיבחרו ללמוד במהלך לימודיהם קורסי שפה במסגרת חילופי סטודנטים יזכו להכרה בנ"ז במסגרת הכללים המקובלים בפקולטה למדעי הרוח.

* מי שילמדו חלק מלימודי השפה שלא תמורת נ”ז (למשל קורס קיץ מוכר בשפה), ישלימו את נ"ז השפה, באמצעות שני קורסי מיומנויות אקדמיות בשפה הנלמדת ("מיומנויות אקדמיות א'" ו-"מיומנויות אקדמיות ב'"). היקף הלימוד יישאר 64 נ"ז + 2 נ"ז בקורס אבני פינה (אפשרות זו כרוכה בלימוד של קורס/י בחירה נוספים להשלמת הנ"ז לתואר).  

* במידה ובחוג השני נלמדת שפה ברמת מתחילים בהיקף של 8 נ״ז, רמת המתקדמים וקורסי המיומנויות האקדמיות (א' ו-ב') בשפה זו תלמד במסגרת אמירים. כמו כן, ילמדו קורסי בחירה נוספים מחוץ לחוג עד להשלמת 64 נ״ז וכן קורס מתכנית ״אבני פינה״ מהתחום הניסויי בהיקף נ”ז.

 

 במקרים הבאים לא תהיה חובת לימודי שפה במסגרת אמירים:

1.     כאשר בחוג הנוסף יש חובה ללימודי שפה בשתי הרמות - מתחילים ומתקדמים

2.     במידה ובעת הקבלה לתכנית, ישנם כבר כישורי שפה ברמת B1 ומעלה. במקרה כזה, יהיה צורך להציג תעודה רשמית ממוסד אקדמי מוכר או אישור סיום לימודים בשפת היעד ברמה תיכונית ומעלה.

בשני המקרים הללו, מסלול הלימודים באמירים יהיה כ-60 נ"זכולל קורס מתכנית "אבני פינהמהתחום הניסויי בהיקף נ"ז

 

בכל שאלה בנושא לימודי השפות וקורסי הבחירה, נבקש לפנות לייעוץ עם ראשת היחידה ללימודי שפות, גב' חיה פישר, ועם רכז תכנית אמירים, עמית קסטנבאום.

כל המידע לגבי לימודי השפות המודרניות שנלמדות בשיטת האולפן זמין באתר היחידה ללימודי שפות.