לימוד שפה זרה

מורה נבוכים ללימוד שפה בתכנית

לימוד שפה זרה שנייה מהווה חלק מרכזי בתכנית הלימודים. אנו רואים ברכישת שפה נוספת צוהר חשוב וכלי מרכזי להכרת תרבויות אחרות וחווית לימודים מעשירה ומתגמלת. אתם.ן מוזמנים ומוזמנות לצפות בסרטון בנוגע ללימודי השפה בתוכנית, שהוקלט עבורכם/ן על ידי גב' חיה פישר - ראשת היחידה ללימודי שפות.

מטרתנו היא לייצור מצב בו בשנה השלישית ללימודיך, יהיה באפשרותך לקרוא, להתבטא ולתקשר בצורה שוטפת בשפה זרה נוספת. אם תכנון הלימודים שלך כולל יציאה לחילופי לימודים בחו"ל בשנה ג', יציאה למוסד דובר השפה שלמדת בשנתיים הראשונות אתנו, תהפוך את לימודיך בשפה זרה להישג אישי וזהותי משמעותי עבורך.

לימודי השפה הזרה מתמקדים ביכולות תקשורתיות בכתב ובעל־פה, במודעות רב־תרבותית ובפיתוח הרגלי למידה מיטביים לרכישת שפות. אם תבחרו להעמיק בלימודי השפה מעבר לרמות הבסיס תוכלו אף להגיע לרמת כתיבת עבודה אקדמית. ראו לדוגמה את עבודת הסמינר שנכתבה בגרמנית על ידי סטודנט בתוכנית בזמן שהותו בחילופי סטודנטים במינכן, גרמניה. דוגמה נוספת של עבודת סמינר שנכתבה בספרדית על ידי סטודנטית בתוכנית.

לימודי השפה מהווים 16 נ"ז מתוך נקודות התואר ב"אמירים", ולמעט מקרים יוצאי דופן, יש להתחילם בשנת לימודיך הראשונה בתכנית. פרט ללימוד שפה במסגרת קורסים, אנו ממליצים בחום לבחון ברצינות השתתפות במיזם "טנדם שפות" – פעילות (רשות) המהווה תרומה משמעותית ללימודי השפה בכיתה וליכולת השימוש הפעילה בשפה.

א. שפות שנלמדות במסגרת היחידה ללימודי שפות ובהתאם לתקן האירופאי CEFR

מידע על אודות לימוד צרפתית, גרמנית, איטלקית, וספרדית

הלימודים בשפות הללו נערכים במסגרת ארבעה קורסים סמסטריאליים במשך שנתיים (8 נ"ז בכל שנה). 16 נ"ז יקנו לך רמת B1 בשפה – הרמה הנדרשת בתכנית.

מידע על אודות לימוד ערבית, ורוסית:

לימוד השפה הערבית ניתן באוניברסיטה במסגרת "ערבית בערבית" ביחידה ללימודי שפות או במסגרת החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון. הבחירה בשפה הערבית והחלטה על המסלול המתאים לתלמיד.ה מחייבות ייעוץ אישי עם ראשת היחידה ללימודי שפות וראש התכנית בתחילת הקיץ, והשלמת לומדה במהלך חודשי הקיץ. יש לשים לב שמספר מקומות הלימוד בערבית מוגבל, ולא תמיד ניתן להשתבץ לתוכנית זו.

לימוד מלא של ערבית בערבית מחייב 24 נ״ז. אם בחרת ללמוד ערבית במסגרת לימודיך בתכנית, נאפשר לך ללמוד 18 נ"ז בערבית (12 נ"ז בשנה הראשונה ללימודי השפה ו-6 נ"ז בסמסטר הראשון של השנה השנייה). 2 נקודות הזכות הנוספות (18 במקום 16) יופחתו מחובת קורסי הבחירה שלך (במקום 6 נ"ז נדרוש 4 נ"ז בלבד).

המעוניינים בלימודי רוסית מתבקשים לקבוע שיחת ייעוץ אישית עם ראשת היחידה ללימודי שפות לאור היקף ההשקעה הכרוכה בלימודים אלה.

מידע על אודות לימוד סינית ויפנית:

שפות אלה מוצעות ככלל רק לתלמידי לימודי אסיה. עם זאת, ישנם תלמידי אמירים המעוניינים להתמקצע בסינית או ביפנית לקראת המשך לימודים בתחום. בחינת אפשרות זו מחייבת ייעוץ אישי עם ראשת היחידה ללימוד שפות ותהליכי הכנה במהלך הקיץ.

לימוד מלא של השפות הללו מחייב בין 24 ל-28 נ"ז. אם אושר לך ללמוד באחת מהן במסגרת לימודיך בתכנית, נאפשר לך ללמוד, בכפוף לייעוץ, 16 נ"ז בסינית או ביפנית (12 נ"ז בשנה הראשונה ללימודי השפה ו-4 נ"ז בסמסטר הראשון של השנה השנייה). לימודים בהיקף זה אינם מקנים רמה B1 ויש לקחת בחשבון שאין כל מחויבות לאפשר לימודי שפות אלה במסגרת תכנית אמירים.

ב. שפות שנלמדות במסגרת החוגים האזוריים בפקולטה

תלמידי/ות התכנית ראשים לבחור בשפות נוספות שנלמדות במסגרת החוגים השונים בפקולטה למדעי הרוח במתכונת של 16 נ״זים. ההרשמה לשפות אלו מותנית באישור מטעם ראש התכנית ויועץ/ת החוג במסגרתו נלמדת השפה.

מספר דגשים והבהרות:

* מעבר לקורסי השפה הנדרשים, ניתן ללמוד עד 4 נ"ז קורסי מיומנויות אקדמיות בשפה הזרה שאותה בחרת ללמוד במסגרת התכנית (רלוונטי לצרפתית, גרמנית, איטלקית, ספרדית, פרסית, ותורכית). קורסים אלו מכווינים לרמת B2, כאשר מיומנויות א׳ נלמד במקביל לקורס מתקדמים ב׳ (בסמסטר הרביעי ללימודי השפה) וקורס מיומנויות ב׳ בסמסטר לאחר מכן. התמקצעות נוספת זו בשפה תיחשב על חשבון קורסי הבחירה של התכנית (שנלמדים בהיקף של 6 נ"ז בסה"כ), בכפוף לאישור של רכז התכנית ולאחר תיאום עם ראשת היחידה ללימודי שפות.

* מי שיבחרו ללמוד במהלך לימודיהם קורסי שפה במסגרת חילופי סטודנטים יזכו להכרה בנ"ז במסגרת הכללים המקובלים בפקולטה למדעי הרוח.

* מי שילמדו חלק מלימודי השפה שלא תמורת נ”ז (למשל קורס קיץ מוכר בשפה), ישלימו את נ"ז השפה, באמצעות שני קורסי מיומנויות אקדמיות בשפה הנלמדת ("מיומנויות אקדמיות א'" ו-"מיומנויות אקדמיות ב'"). היקף הלימוד יישאר 64 נ"ז + 2 נ"ז בקורס אבני פינה (אפשרות זו כרוכה בלימוד של קורס/י בחירה נוספים להשלמת הנ"ז לתואר).  

* במידה ובחוג השני נלמדת שפה ברמת מתחילים בהיקף של 8 נ״ז, רמת המתקדמים וקורסי המיומנויות האקדמיות (א' ו-ב') בשפה זו תלמד במסגרת אמירים. כמו כן, ילמדו קורסי בחירה נוספים מחוץ לחוג עד להשלמת 64 נ״ז וכן קורס מתכנית ״אבני פינה״ מהתחום הניסויי בהיקף נ”ז.

 

 במקרים הבאים לא תהיה חובת לימודי שפה במסגרת אמירים:

1.     כאשר בחוג הנוסף יש חובה ללימודי שפה בהיקף 16 נ״ז. 

2.     במידה ובעת הקבלה לתכנית, ישנם כבר כישורי שפה ברמת B1 ומעלה. במקרה כזה, יהיה צורך להציג תעודה רשמית ממוסד אקדמי מוכר או תעודת ציון בחינה בין־לאומית מוכרת. פירוט הבחינות הסטנדרטיות המוכרות בעמוד של כל שפה באתר היחידה ללימודי שפות

בשני המקרים הללו, מסלול הלימודים באמירים יהיה כ-60 נ"זכולל קורס מתכנית "אבני פינהמהתחום הניסויי בהיקף נ"ז

 

בכל שאלה בנושא לימודי השפות וקורסי הבחירה, נבקש לפנות לייעוץ עם ראשת היחידה ללימודי שפות, גב' חיה פישר, ועם רכז תכנית אמירים, עמית קסטנבאום.

כל המידע לגבי לימודי השפות המודרניות שנלמדות במסגרת התקן האירופאי CEFR זמין באתר היחידה ללימודי שפות.