צרו קשר

אמירים - תכנית הצטיינות
יום א' 14.30-11.30, ימים ב'-ה' 13:00-10:00
טלפון: 5880031 -02
פקס: 5881890- 02
הר הצופים
ירושלים, 91905
 tsipib@savion.huji.ac.il

"שיקספיר: טקס וביצועו" - סדנה מסכמת לתלמידי שנה ג' , כולל סיור לימודי באנגליה, בהנחייתו של פרופ' צחי זמיר