Table of Contents

לוח שנה

א ב ג ד ה ו ש
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 

למה כדאי ללמוד באמירים?

הן באקדמיה והן מחוצה לה עולה ההכרה בחשיבות רוחב האופקים וביכולות האנליטיות הנדרשות מצעירים בימינו. באקדמיה, ראייה בין-תחומית, התמחות במקצועות רבים והיכרות עם שיטות חשיבה ממדעי הרוח מעודדות יצירתיות המובילה לגילויים חדשים במדע, בשוק העבודה הפרטי ובמגזר הציבורי. תכנית הלימודים היא מהיחידות בעולם שמציעה קורסים בין-תחומיים במגוון רחב של נושאים, תקופות ותרבויות, חושפת את תלמידיה לגישות מחקר שונות ומעודדת חשיבה ביקורתית.

התכנית שואפת במיוחד להכשרת דור החוקרים הבא של מדינת ישראל ולשם כך מעניקה כלים להצלחה בעולם האקדמי. אחוז גבוה של בוגרינו נמצא היום במוסדות האקדמיה הישראלית ואף בעולם.

קצת לעומק

ייחודיותה של תכנית "אמירים" באה לידי ביטוי במספר מובנים. תכנית הלימודים מורכבת מהיצע עשיר של קורסים המיועדים רק לסטודנטים בתכנית במתכונת לימוד אינטימית וממספר קורסים מתקדמים המוצעים על ידי חוגים אחרים שהסטודנטים בוחרים באופן אישי. בדרך זו נוצרת מצד אחד קהילה לומדת שחבריה גם חופשיים מצד שני לבחור קורסים בהתאם לתחומי העניין שלהם. כמו כן, התכנית משלבת את תלמידיה במסגרות שונות בשיח האקדמי הבינלאומי וכך מעניקה להם כלים לשוניים, חברתיים, ואינטלקטואליים חשובים. התכנית מאפשרת גם לימוד בכיתות קטנות וקבועות, והיא גאה בצוות המורים המצוינים ובצוות המתרגלים המסורים שמלווים את הסטודנטים מקרוב, הן מבחינת התפתחותם האינטלקטואלית-אקדמית והן מהבחינה האישית. לבסוף, הסטודנטים בתכנית זוכים למלגת שכר לימוד מלאה

ראיון ברדיו עם פרופ' דרור ורמן בנושא רישום למקצועות מדעי הרוח באקדמיה  הישראלית:

http://192.118.60.6/radio/2018/01/22/8241161.mp3

מידע למועמדים והרשמה: 

http://info.huji.ac.il/bachelor/Amirim-Honors-Program