תשפ"א - נסיעה להודו

נסיעה להודו בהנחיית פרופ' דוד שולמן ופרופ' יגאל ברונר.