אמירות תשע"ה - ירושלים: מחשבות סביב לה

הרצאות מכנס סיום תכנית אמירים

מחזור כ"ב, מאי 2015, אייר תשע"ה

בעריכת יערה מרק ואהרן חבר