מיין לפי

צרו קשר

מזכירה בנושאי הוראה ותלמידים, גב' ציפי ביבלניק

שעות קבלה: יום א' 14:30-11:30, ימים ב'-ה' 13:00-10:00, חדר 4303 (רוח)

טלפון: 02-5880031      פקס: 02-5881890

tsipib@savion.huji.ac.il

רכז התכנית, דניאל להמן

daniel.lehmann@mail.huji.ac.il

 

ד"ר נלי טאלר

נלי טאלר
02-5883751

מרצה בחוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית

תחומי עניין: פילוסופיה יוונית, בעיקר אפיסטמולוגיה, פסיכולוגיה ואתיקה אצל אפלטון ואריסטו.

 

 פרסומים לדוגמה: 

‘Taking the Syllable Apart: the Theaetetus  (2011), 201-228.

‘Plato on the Importance of ‘This’ and ‘That’: The Flux Theory in the Theaetetus and its Refutation’, Oxford Studies in Ancient Philosophy 45 (2013), 1-42.

‘Plato on the Philosophical Benefits of Musical Education’, Phronesis 60 (2015), 410-435.

‘Perception and Knowledge in Plato's Theaetetus’, Philosophy Compass 11, (2016) 160-167.

‘Judgment, Logos, and Knowledge in Plato's Theaetetus’, forthcoming in Philosophy Compass.

‘Learning to Read the Small Letters in Republic Book 2’, forthcoming in Apeiron.

 on Elements and Knowledge’, Oxford Studies in Ancient Philosophy 42