מיין לפי

צרו קשר

מזכירה בנושאי הוראה ותלמידים, גב' ציפי ביבלניק

שעות קבלה: יום א' 14:30-11:30, ימים ב'-ה' 13:00-10:00, חדר 4303 (רוח)

טלפון: 02-5880031      פקס: 02-5881890

tsipib@savion.huji.ac.il

רכז התכנית, דניאל להמן

daniel.lehmann@mail.huji.ac.il

 

פרופ' יורי פינס

יורי
יורי פינס, פרופסור בחוג ללימודי אסיה. תחומי המחקר העיקריים: הגות ותרבות פוליטית בסין המסורתית, היסטוריה של סין הטרום-קיסרית, היסטוריוגרפיה סינית קדומה, הזיקה בין המסורת הפוליטית הסינית לדפוסי ההתנהלות הפוליטית בסין המודרנית והעכשווית.