תחרות החיבורים תש"ף - 4

הזוכה בתחרות החיבורים הרביעית - והאחרונה - לשנת תש"ף הוא החיבור "מבחן כנות הקשר: לאמוד אהבה בכלים בירוקרטיים", מאת ירדן ליכטרמן, תלמידת שנה ב'. להלן קטע קצר מתוך החיבור (החיבור המלא מופיע בתחתית העמוד):

"אהבה היא חסרת היסטוריה עצמאית. הקיום שלה בעבר אינו עצמאי, אלא קיומה בהווה הוא זה שנותן תוקף לקיומה גם בעבר. אם נתארה כמין סוד משותף [...] נוכל להאיר מדוע ההליך הבירוקרטי, המניח שצופה חיצוני אובייקטיבי יכול להתחקות אחר עקבותיה של אהבה באמצעות הצלבת עובדות ופרטים, מרגיש אבסורדי".

 

ירדן בחרה לתרום את כספי הפרס לעמותת אחותי - למען נשים בישראל. להלן כמה מילים ממנה על העמותה ועל בחירתה בה:

העמותה פועלת לקידום נראותן של נשים שקופות בחברה הישראלית. היא שמה דגש על התעצמות כלכלית, חברתית ותרבותית של נשים מודרות ועל יצירת שותפות ערכית ומעשית ביניהן. העמותה נוסדה על ידי פעילות פמיניסטיות מזרחיות שהציבו להן למטרה להעלות על סדר היום הציבורי נושאים של צדק כלכלי וחברתי ולפעול לבניית חברה פמיניסטית לא אלימה, שאין בה דיכוי ואפליה של פרטים וקבוצות ואשר משתלבת בסביבה הגיאוגרפית של המזרח התיכון.

 

תודה רבה לוועדת השיפוט - כליל שילה (שנה ג'), אור ארוך (שנה ב') ורומי וולך (שנה א') - ולרכזת התחרות, אוריאל לוי (שנה ג')!