שנה ג'

לחצו למעבר לשנתון

בשנים ב' ו-ג' יימשכו הלימודים במסגרת קורסי המורשות התרבותיות כגון יוון ורומא, אסלאם, הודו והמערב וקורסים תחומיים (כמו חשיבה מדעית וחשיבה של מדעי החברה). 

בשנה ג' על התלמידים להשתתף בסמינריון בין-תחומי (כדוגמת קורס בלשונות האמנות או בחקר הרציונאליות ובסדנה מסכמת שבה יכינו עבודה מחקרית להצגה בכנס לציון סיום לימודיהם). 

כן חייבים תלמידי "אמירים" בלימוד שפה זרה שנייה (ברמת מתקדמים) ובשיעור מיוחד בכתיבה מדעית באנגלית.