שנה ב'

לחצו למעבר לשנתון

בשנים ב' ו-ג' יימשכו הלימודים במסגרת קורסי המורשות התרבותיות כגון יוון ורומא, אסלאם, הודו והמערב וקורסים תחומיים (כמו חשיבה מדעית וחשיבה של מדעי החברה).