תחרות החיבורים השנייה (יוני 2019)

הזוכה בתחרות החיבורים השנייה (יוני 2019) הוא החיבור "הפרפורמנס של שפיטה כחילול קודש", מאת טליה וקשטיין, תלמידת שנה ג'. החיבור המלא מופיע בתחתית העמוד.

 

טליה בחרה לתרום את כספי הפרס לעמותת ליסאן - لسان. להלן כמה מילים ממנה על העמותה ועל קשרה האישי אליה (חלק מהמידע לקוח מאתר העמותה):

ליסאן - لسان היא עמותה הפועלת לקידום צדק לשוני, מתוך הכרה בשפה כמשאב חיוני וזכות בסיסית. העמותה פועלת להנגשת שתי השפות המדוברות בירושלים, עברית וערבית, לקבוצות אוכלוסיה להן צורך מוגבר בשפה. זאת תוך התאמה תרבותית, תכנית, גיאוגרפית וכלכלית. עמותת ליסאן הוקמה על ידי קבוצה של צעירות ירושלמיות, לאחר פנייה של קבוצת נשים תושבות שכונת עיסאוויה שחיפשו אחר תכנית ללימוד עברית שתתאים לצרכיהן הדחופים. מאז שנת 2013 העמותה מקיימת פרויקטים ללימוד השפה העברית לנשים ממזרח ירושלים ולימוד השפה הערבית לצוותי רפואה ממערב העיר. עם מספרן ההולך וגדל של המשתתפות החלו מקימות הפרויקט לגייס מתנדבות/ים נוספות ולאחר כשנה, בשיתוף פעולה עם המרכז הקהילתי בעיסאויה, הוקם הפרויקט ההתנדבותי "מדברות עברית - نتكلّم العبريّة". בעקבות דרישה גוברת להשתתפות בפרויקט וכן פניות מגורמים נוספים ממזרח וממערב ירושלים, ייוסדה בשנת 2015 עמותת ליסאן - لسان. דרך פעילות שצומחת מהשטח, דגש על מיומנויות תקשורת מידיות ופעילות במרחב רב-תרבותי ורב-מגזרי, בטווח הרחוק ליסאן שואפות להנכחה שווה של שתי השפות הדומיננטיות בעיר במערכות הקיימות ובמרחב הציבורי.

בנימה אישית, אציין שבשנה האחרונה זכיתי להתנדב בליסאן - لسان, הן בהנחיית שיעורי עברית והן בריכוז קבוצות ללימוד עברית בשיתוף פעולה עם עמותות שונות בעיר. ההתנדבות בעמותה הייתה משמעותית מאוד עבורי ואפשרה לי לפעול לקידום שיוויון זכויות, ליצירת תקשורת ומפגש בין דוברות שתי השפות וכן להעצמת נשים. 

 

תודה רבה לוועדת השיפוט - אסף רוט (שנה ג'), אוריאל לוי (שנה ב'), וניב שגיא (שנה א') - ולרכזת התחרות, דניאל בביץ (שנה ב')!