תחרות החיבורים השלישית תשפ״א

הזוכה בתחרות החיבורים השלישית לשנת תשפ״א הוא החיבור "ילדות מסוכנת: על סוכנות, סיכון וסכנה בייצוגי ילדים וילדות עניים בפריז של המאה התשע-עשרה" מאת אור ארוך (שנה ג׳). החיבור המלא מופיע בתחתית העמוד. אור בחר לתרום את כספי הפרס לעמותת ״מכנה משותף״.

להלן כמה מילים ממנו על החלטתו בנוגע לתרומה:

 

עמותת "מכנה משותף" היא עמותה לחינוך מגדרי אשר פועלת לקידום חשיבה ביקורתית לגבי סטראוטיפים מגדריים במערכת החינוך ובציבור הישראלי. העמותה שואפת לקדם שוויון מגדרי ופועלת בקרב נערים.ות, צוותי הוראה והורים באמצעות פעילות חינוכית, הסברתית וציבורית המגובה בידע אקדמי.


החיבור עוסק אמנם במאה התשע-עשרה בפריז, אך בסיומו ביקשתי לחבר בין המציאות ההיסטורית לבין המציאות בהווה. נקודת החיבור בעיני היא חשיבותה של נקודת מבט ביקורתית בכל הנוגע לחינוך ולעיסוק בילדות ובנעורים. עמותת "מכנה משותף" עושה מאמצים נפלאים וחשובים כדי לסייע לכמה שיותר א.נשים, ילדים, ונערות להסתכל מנקודת מבט ביקורתית-מגדרית על העולם ובכך מסייעת להפוך אותו לקצת יותר טוב עבור כולנו.

https://www.common-ground.org.il/

תודה רבה לוועדת השיפוט - אליצור גלוק (שנה א'), אנא אייזנשטאט (שנה ג') ואור בן הרוש (שנה ג') - ולרכזת התחרות, ניתאי אשכנזי (שנה ג')!