צרו קשר

ראש החוג: 

פרופ' צחי זמיר, tzachi.zamir@mail.huji.ac.il

רכז התכנית:

עמית קסטנבאום, amit.kestenbaum@mail.huji.ac.il

מזכירה בנושאי הוראה ותלמידים:

גב' ציפי ביבלניק, tsipib@savion.huji.ac.il

טלפון: 02-5880031     פקס: 02-5881890

שעות קבלה: יום א' 14:30-11:30, ימים ב'-ה' 13:00-10:00, חדר 4303 (רוח)

 

 

 

צוות התרגול השנה

ירדן שינדלר

ירדן שינדלר

מתרגלת את הקורס ״פרשנות בעת העתיקה: פגנים, יהודים ונוצרים״
ירדן היא תלמידה לתואר מוסמך בחוג לבלשנות ומלגאית בתכנית לתלמידי מוסמך מצטיינים בבית ספר ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח.
אלי שרי

אלי שרי

מתרגל את הקורס ״מגמות חדשות ללימודי ישראל/פלסטין״
תלמיד מוסמך בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה.