מבנה הלימודים

שנה א'                                                                                    

קורסים בין-תחומיים ייחודיים על שורשי התרבות המערבית (לדוגמה קורסים על היהדות והנצרות במבט בין-תחומי, קורס על המקרא בהקשרו ההיסטורי)                 

  • שפה זרה ברמת מתחילים                                                               
  • כתיבה אקדמית באנגלית

שנה ב'                                                                                     

קורסים בין-תחומיים ייחודיים בתחומים שונים, כולל התרבות המזרחית (לדוגמה קורסים על האיסלם, על הפילוסופיה הקונפוציאנית, ועל ההגות הפוליטית)

  • קורס תיאורטי "מפגשים קולוניאליים"          
  • עבודה סמינריונית
  • שפה זרה שנייה ברמת מתקדמים

שנה ג'

קורס בתחום השפה שהתלמיד(ה) למד(ה) בשנה א' וב'

4 קורסים בין-תחומיים ייחודיים (לדוגמה קורס על פאריס כמרכז אורבני מודרני וקורס על "תיאוריה ביקורת ודת")

קורסים נבחרים מהפקולטה ומהתוכנית ללימודי התרבות במדעי החברה (סמינרים מתקדמים של הב.א. וקורסי מ.א.)

  • סדנה מסכמת                                                                              
  • עבודה סמינריונית

החוג השני:

הרכיבו לעצמכם את התואר:

מסלול  דו- חוגי  המשלב לימודים עם חוג נוסף מתוך טבלת הצירופים.

 

מספר נ"ז לתואר: 60

ראשת התכנית:  פרופ' מארן ניהוף