Table of Contents

לוח שנה

א ב ג ד ה ו ש
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

תנאי קבלה

אנו מזמינים את כל המועמדים לאוניברסיטה העוברים את סף ההצטיינות המוגדר על ידי המדור לקבלת תלמידים להציג את מועמדותם לתכנית.  נתוני הקבלה נקבעים על סמך ציון משוקלל של הבחינה הפסיכומטרית עם ציון תעודת הבגרות.

חישוב סיכויי קבלה

תהליך הקבלה מורכב משני שלבים:

  1. הרשמה מקוונת באתר האינטרנט של האוניברסיטה, למסלול הדו-חוגי ("אמירים" לצד חוג לימודים נוסף על פי בחירת המועמד). מומלץ לבצע הרשמה לחוג נוסף בעדיפות נמוכה יותר לצורך המשך מיון אם לא תתקבלו לתכנית.
  2. לאחר ההרשמה יוזמנו המועמדים לראיון אישי שיתקיים במועדים הבאים:
    • 9-10/5/15 – למועמדים אשר יעמדו בסף הקבלה בשלב זה
    • 15-16/6/2016 – למועמדים שייבחנו בבחינה הפסיכומטרית במועד אפריל ולתלמידי המכינות.

לקראת הראיון המועמדים יתבקשו להגיש שני חיבורים קצרים על פי הנחיות שיישלחו אליהם בעוד מועד.