פרטים מיוחדים

  • פטור משכר לימוד: סטודנטים שיתקבלו לתכנית יהיו פטורים מתשלום שכר לימוד במהלך שלוש שנים.
  • מועדון אמירים: מסגרת של מפגשים חברתיים ואינטלקטואליים של תלמידי התכנית, מוריה ובוגריה. מפגשי המועדון כוללים הרצאות, דיונים, מופעי תרבות וסיורים בנושאים מגוונים. ההשתתפות במפגשי המועדון היא חובה ומתקיימת בשעה קבועה, אחת לחודש. הסטודנטים פעילים במועדון ובקביעת תכני המפגשים.
  • לימודים באנגלית: תוכנית אמירים מעודדת ידיעה מצוינת של השפה האנגלית הן בעל פה והן בכתב. לשם כך אנחנו מקיימים לימודי חברותא באנגלית, נותנים מטלות באנגלית ובשנה ב' וג' מציעים קורסים באנגלית.
  • שיתופי פעולה בין-לאומיים: התוכנית מייחסת חשיבות מיוחדת לשילוב תלמידיה בשיח של קהילות אקדמיות בחו"ל. השנה תלמידי שנה ג' נוסעים לאוקספורד לסדנת סטודנטים בנושא "מקורות הסמכות המוסרית – כאן ושם, אז ועכשיו". כמו כן, תלמידי שנה א' מקיימים לימוד משותף עם קורס מקביל באוניברסיטת הרווארד באמצעות שיחות וידאו. 
  • כנס תלמידי שנה ג': תלמידי שנה ג' עורכים כנס משולב בכנס הבוגרים בו הם מציגים בקבוצות של שלושה סטודנטים היבטים שונים של נושא אחד, פרי עבודת מחקר עצמאית. הכנס מעודד עבודה בין-תחומית בצוות ומפגין את תהליך הלמידה בתכנית. משפחות התלמידים וידידי התכנית מוזמנים.
  • אמירים בקהילה: מסגרת התנדבות של תלמידי התכנית בקהילה. כרגע ישנה קבוצה של תלמידי אמירים המתנדבים בשעות אחר הצהריים לסייע לתלמידים בבית ספר ירושלמי בשכונת מצוקה.
  • פעילויות העשרה: סיורים לימודיים בארץ ובחו"ל, סדנאות וימי עיון.