מיין לפי

צרו קשר

אמירים - תכנית מצטיינים

יום א' 14.30-11.30, ימים ב'-ה' 13:00-10:00

טלפון: 5880031 -02
פקס: 5881890- 02

הר הצופים
ירושלים, 91905

 tsipib@savion.huji.ac.il

מר נמרוד לוין

nl

מיד עם השלמת לימודי התואר הראשון בתכנית אמירים ובמחלקה לפסיכולוגיה, התחלתי את לימודי הדוקטורט במסגרת המסלול הישיר של מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח (ELSC). הדוקטורט שלי עוסק במודלים של קבלת החלטות וביישומם בתכניות התערבות וייעוץ בהקשר החינוכי והמקצועי-תעסוקתי, תוך התכתבות עם ספרות מדעית מתחומי מחקר משיקים (כמו ביולוגיה, סוציולוגיה ופילוסופיה). בהתאם לכך, בשנים האחרונות תרגלתי בתכנית אמירים במסגרת קורסים בעלי זיקה תיאורטית-פילוסופית, ובכלל זאת בקורסים ״חשיבה מדעית בהקשר חברתי״, ״הגות מדינית בראשית העת החדשה״, ו״מדעיות במדעי הרוח: בלשנות כמקרה מבחן״.

הלימודים וההוראה בתכנית עבורי הם בגדר הזדמנות שרק מעטים זוכים לה - לחוות לימודים אקדמיים אינטימיים המקדשים את ההתפתחות האישית של חברי הקהילה על בסיס ההנחה כי הדבר כרוך גם ביצירת תרבות לימוד קולקטיבית המערבת אחרים. יותר מכול, אני ממשיך להודות על ההזדמנות שזכיתי לה כסטודנט לחלוק שלוש שנים של אתגר אינטלקטואלי יחד עם חברים למסע (שהפכו בפועל לחברים טובים לחיים).