מיין לפי

צרו קשר

אמירים - תכנית מצטיינים

יום א' 14.30-11.30, ימים ב'-ה' 13:00-10:00

טלפון: 5880031 -02
פקס: 5881890- 02

הר הצופים
ירושלים, 91905

 tsipib@savion.huji.ac.il

פרופ' יהונתן גארב

YG

פרופסר בחוג למחשבת ישראל, מכהן בקתדרה על שם גרשום שלום. חוקר בתחום המיסטיקה היהודית והכללית בעת החדשה, עם דגש מיוחד על תופעות פסיכולוגיות ופוליטיות. בתוכנית אמירים מתמקד בפרשנות פסיכולוגית של תופעות תרבותיות וכן בזיקה בין תאוריה ביקורתית ודת.

בין ספריו The Chosen Will ,Become Herds: Studies in 20th Century Kabbalah  Shamanic Trance in Modern Kabbalah. ומקובל בלב הסערה על הרמח"ל. בעבר היה עמית מחקר של קרן תקווה בניו יורק. ב-2014 זכה בפרס גרשום שלום לחקר הקבלה. שימש כראש תוכנית אמירים בשנים 2014-2012.