מיין לפי

צרו קשר

אמירים - תכנית מצטיינים

יום א' 14.30-11.30, ימים ב'-ה' 13:00-10:00

טלפון: 5880031 -02
פקס: 5881890- 02

הר הצופים
ירושלים, 91905

 tsipib@savion.huji.ac.il

גב' חיה פישר

חיה פישר

מלמדת כתיבה אקדמית באנגלית.  עם סיום התואר הראשון במדעי הקוגניציה ובספרות ובלשנות אנגלית באוניברסיטה העברית, התחלתי לחקור את נקודות ההשקה בין מדעי הקוגניציה לבין ספרות. עבודת המוסמך שלי בחנה את עולמם של עורכים ומגיהים מן הספרות, תחום שאינו זוכה לתשומת לב רבה. במקביל, מתוך סקרנות כיצד רעיון הופך לטקסט אפקטיבי ואסתטי, בחרתי לעבוד עם סטודנטים ועם חוקרים על שיפור יכולת הכתיבה האקדמית שלהם באנגלית. למילים עצמן ולסגנון משמעות רבה, אולם בעבור חלקנו היכולת להמחיז בעיני רוחנו דיאלוג עם קורא שעל פי רוב זר לנו דורשת פיתוח ושכלול ברמה הקוגניטיבית-תקשורתית.

 

עבודתי בהוראת מיומנויות קריאה, כתיבה והבעה בעל פה במסגרות אקדמיות מגוונות מאפשרת לי לעסוק רבות בפיתוח תוכניות לימודים חדשות. הגישה שלי ללמידה מתאפיינת ב-scaffolding (בניית פיגומים, במובן המטפורי, לרכישת מיומנויות חדשות), העצמה של הלומד, המללה של תהליכי חשיבה, ויצירת כלים לבקרה עצמית.