מבית מדרשנו

ד"ר רוני גרנות "On Music, Evolution and Cheescakes":

פרופ' יואב רינון  "על העדרו של הטראגי ביצירתו של חנוך לוין":

פרופ' משה סלוחובסקי  "פריז וקסמיה בתקופה החדשה":

פרופ' יהונתן גארב: "הקבלה המודרנית כתחום מחקר אוטונומי"