תש"ף - נסיעה לסין

נסיעה לסין בהנחיית פרופ' יורי פינס.

 

פעילויות העשרה לקראת הנסיעה לסין: