מועדון אמירים

מועדון אמירים הוא מסגרת המפגישה בערך פעם בחודש את כלל תלמידי התוכנית זה עם זה ועם תכנים חוץ-אקדמיים, חברתיים, אקטואליים, אמנותיים ועוד. השנה נערכו עד כה שלושה אירועים של המועדון.

פעילויות המועדון השנה כללו סיור חנוכיות לילי בירושלים, יציאה לתערוכה "עדות מקומית", השתתפות במספר מופעים ב"פסטיבל ישראל" ובפסטיבל הקולנוע "דוק-אביב", כמו גם צפייה בהצגות של "הזירה הבינתחומית" בירושלים. מפגש נוסף של המועדון הוקדש לשירה – גם של אחרים, וגם שירה פרי עטם של תלמידי/ות התכנית. פעילויות בעלות אופי אינטלקטואלי יותר, הוקדשו השנה לממשק שבין אינטרנט, מיניות וזהות אישית. בשנה הבאה מכין צוות סטודנטים מספר פעילויות מועדון הקשורות ליחסי גוף ונפש.