תחרות החיבורים תש"ף - 3

הזוכה בתחרות החיבורים השנייה לשנת תש"ף הוא החיבור "שיום יגיע ואהיה אחד מהם: אוהדי הפועל ירושלים במבט אופטי", מאת אור בן הרוש, תלמיד שנה ב'. החיבור המלא מופיע בתחתית העמוד.

 

אור בחר לתרום את כספי הפרס לעמותת טבקה. להלן כמה מילים ממנו על העמותה ועל בחירתו בה:

עמותת טבקה תומכת בקהילת יוצאי אתיופיה בישראל ופועלת להגשמת חזונה - שילוב מלא של הקהילה בכל רקמות החיים במדינה כשווה בין שווים, ללא אפליה וגזענות, תוך כבוד לצביונה התרבותי, זהותה וכוחה. העמותה מציעה ייצוג משפטי ליוצאי אתיופיה תוך גישור על פערים תרבותיים, שפתיים וכלכליים, מנהלת תוכניות העצמה ומנהיגות, ופועלת בגזרה המשפטית, החברתית והתודעתית לעקירה שורשית של תופעות גזענות ואפליה בארץ.

 

תודה רבה לוועדת השיפוט - רוני בר דב (שנה ג'), ערגה פטר (שנה ב') ויונה בקר (שנה א') - ולרכזת התחרות, אוריאל לוי (שנה ג')!