שנה א'

לחצו למעבר לשנתון

בשנה א' יתרכזו התלמידים בעיקר בקורסי מורשות תרבותיות העוסקים בתרבויות יסוד: המקרא, היהדות והנצרות. כמו כן יילמדו קורסים תחומיים (חשיבה היסטורית וחשיבה לוגית) שמטרתם להפגיש את התלמידים עם שיטות המחקר בתחומי המחקר המעשי והתאורטי, תוך התמקדות בסוגיות ספציפיות כמקרי מבחן. בנוסף לכך, ישתתפו התלמידים בסדנה בקריאת טקסטים פילוסופיים הנערכת בקבוצות קטנות.