מיין לפי

צרו קשר

אמירים - תכנית מצטיינים

יום א' 14.30-11.30, ימים ב'-ה' 13:00-10:00

טלפון: 5880031 -02
פקס: 5881890- 02

הר הצופים
ירושלים, 91905

 tsipib@savion.huji.ac.il

ד"ר אורנה נפתלי

אורנה נפתלי
02-5883577

מרצה בכירה בחוג ללימודי אסיה. מתמחה באנתרופולוגיה של ילדים ונוער, חינוך, משפחה ומגדר, לאומיות וגלובליזציה בסין המודרנית והעכשווית. בעלת תואר ראשון בלימודי מזרח אסיה עם התמחות בסין (האוניברסיטה העברית), תואר שני במחקר התרבות (אוניברסיטת תל-אביב), ותואר שני ושלישי באנתרופולוגיה מטעם אוניברסיטת קליפורניה, סנטה ברברה. עד כה פרסמתי שני ספרים:

Children, Rights, and Modernity in China: Raising Self-Governing Citizens (Palgrave Macmillan, 2014); Children in China (Polity Press, 2016).

כיום אני עוסקת בשני פרויקטים עיקריים: מחקר-שדה אתנוגרפי אודות הבניית הזהות הלאומית והיחס לתרבויות זרות בקרב תלמידי תיכון סינים מרקעים חברתיים-כלכליים שונים (במימון מענק-מחקר של הקרן הלאומית למדע ומכון טרומן); ופרויקט היסטורי שעוסק ביחס לצבא ומלחמה בחינוך ובתרבות ילדים ונוער בסין מאז 1949 ועד ימינו (פרטים נוספים באתר האישי שלי, https://scholars.huji.ac.il/ornanaftali)

בשנה"ל תשע"ז, אני מלמדת את הקורס "מגדר ומיניות בסין העממית: סוגיות נבחרות". במסגרת סמינר זה נחקור יחד תפיסות ופרקטיקות בתחום המגדר והמיניות בסין מאמצע המאה ה-20 ואילך בהתבסס על פרספקטיבה רב-תחומית של לימודי היסטוריה חברתית, לימודי מגדר, וסוציולוגיה ואנתרופולוגיה. מטרת הקורס הינה לפתוח למשתתפים צוהר להיבט המגדרי של ההיסטוריה הסינית, וכן לפתח ולחדד את היכולת של התלמידים לחשיבה ביקורתית ולהעלאת שאלות מחקריות אודות תהליכי ההבניה החברתית של מין ומיניות, גבריות ונשיות בעידן המודרני.